Niesłuszne zwolnienie z pracy – co dalej?

Pracownik wykonujący swoje obowiązki bez określenia terminu ustania zatrudnienia nie musi obawiać się niespodziewanego zwolnienia, jest to związane z tym, że pracodawca jest pozbawiony prawa do tego, aby pozbawić pracy pracownika bez podania uzasadnienia. Uzasadnienie należy opisać jednoznacznie i konkretnie. Wyłącznie wtedy pracownik jest zdolny stwierdzić, czy pracodawca nie naruszył prawa, dokonując zwolnienia.

Nagłe zwolnienie – co można zrobić?

Trudno nie zauważyć, że pracodawcy niekiedy wykraczają poza przysługujące im uprawnienia, wyrzucając swoich pracowników z dnia na dzień, bez objaśnienia przyczyny zwolnienia. Zwolnienie pracownika z dnia na dzień to inaczej dyscyplinarka, którą można przeprowadzić jedynie w wyjątkowych przypadkach. Do tego rodzaju okoliczności można zaliczyć między innymi złamanie umowy zakazującej podjęcia współpracy z konkurencją, dokonanie przestępstwa w czasie obowiązywania umowy o pracę czy też zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Dodatkowo nie wolno zapominać, że przerwanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, może być dokonane wyłącznie w trakcie dwóch tygodni poczynając od dnia, w którym osoba, której przysługuje prawo do dokonania wypowiedzenia uzyskała wiedzę o istotnych ewentualnościach usprawiedliwiających taką decyzję. Jeżeli nie zaistniały przesłanki uzasadniające zwolnienie w trybie natychmiastowym, zatrudniający dokonał złamania prawa pracy. Jeżeli osoba zatrudniona czuje się niesprawiedliwie zwolniony, taką okoliczność można wyjaśnić jedynie w okresie trzech tygodni od przedstawienia wypowiedzenia.

Do kogo możemy się zwrócić, gdy zwolniono nas z dnia na dzień?

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy zatrudniający mógł zgodnie z prawem dokonać nagłego zwolnienia, to najlepszym pomysłem będzie skorzystanie z usług wyspecjalizowanego prawnika. W każdym dużym mieście, np. w Piotrkowie Trybunalskim, bez większych trudności odnajdziemy mecenasa posiadającego dobre rozeznanie w niuansach prawa pracy. Aby go odnaleźć, można wpisać do wyszukiwarki internetowej hasło: adwokat prawo pracy, znajdziemy całe rzesze odpowiadających nam specjalistów. Ekspert od prawa pracy będzie niezbędny w szczególności w sprawach: odszkodowań z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, mobbingowania ze strony pracodawcy, odwrócenia skutków wynikających z wypowiedzenia niezgodnego z prawem pracy, sprostowania niezgodnych z prawdą informacji zawartych w świadectwie pracy, braku wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę jak również licznych niewymienionych wcześniej sprawach związanych z prawem pracy. Adwokat ma prawo do tego, aby zostać pełnomocnikiem nas przed sądem.