Czym cechuje się „darmowa pomoc prawników”?

Zgodnie z najnowszą ustawą z 1 stycznia 2019, na obszarze
kraju obowiązuje możliwość korzystania z darmowej pomocy prawnej. Komu
przysługuje taka pomoc nieodpłatnego adwokata?

 

Jakim sposobem pomoże nam darmowy prawnik?

Wizyta u bezpłatnego adwokata winna skończyć się informacją,
które prawa i zobowiązania nam przysługują. Zadaniem prawnika jest wspomóc dla
przykładu w tworzeniu pisma w związku z rozkładaniem długu na raty lub prośbą o
mieszkanie socjalne. Zwracając się do prawnika w sprawie postępowania, pierwsze
co robi to złożenie pisma o zwolnienie z wydatków sądowych. Oprócz tego,
obowiązkiem takiego prawnika będzie coś jeszcze – między innymi ukonstytuowanie
rzecznika patentowego niezbędnego w postępowaniu administracjno-sądowym,
ustanowienie pełnomocnika z urzędu niezbędnego do prowadzenia postępowania czy
też ustanowienie radcy prawnego, doradcy fiskalnego lub również mecenasa.
Niestety, jeżeli postępowanie jest wtoku, pismo nie może zostać złożone.
Ogólnie, rady prawne dotyczą na przykład prawa pracy, prawa administracyjnego,
prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodziny. Darmowa pomoc radcy prawnego nie
obejmie niestety spraw dotyczących prowadzenia Twojej aktywności gospodarczej.
Prócz tego, z darmowej porady prawnika można skorzystać zakładając pierwszą
jednostkę gospodarczą.

 

Dla kogo skierowana jest bezpłatna pomoc kancelarii prawnej?

Z darmowej pomocy prawnej może skorzystać każdy, kto ma
mniej, niż 26 lat, lub 65 i więcej. Są w stanie korzystać też rodziny
posiadające Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, ranni w wyniku
katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej bądź też awarii technicznej lub
ewentualnie zagrożeni klęskami żywiołowymi bądź też katastrofami naturalnymi.
Od 1 stycznia 2019 roku, z takiej pomocy mogą korzystać także osoby, których
najzwyczajniej w świecie nie stać na usługi mecenasa, które są odpłatne.

 

Jak odszukać bezpłatną pomoc prawną?

Wpisując w Google np. adwokat
Kraków
nie zawsze jesteśmy w stanie zdobyć wiadomości, czy dany adwokat
udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, skutkiem tego poprawniej poszukać
wiadomości na rządowej domenie pomocy prawnej.